کاشت انواع نشاء صیفی جات

Project Description

دستگاه قابلیت کاشت انواع نشاء صیفی جات ، پیاز ، کلم ، کاهو از 2 تا 6 ردیفه را داراست

قابلیت تنظیم فاصله روی ردیف زمین و بین ردیف، ساخت شرکت فراری ایتالیا

کاتالوگ :

  • Fmax: دانلود
  • دستگاه نشاءکار صیفی جات ساخت شرکت  فراری ایتالیا و آتلانتیک 2 صفحه ای : دانلود

عکس و توضیحات دستگاه :