قیمت زعفران

 

نام محصول  قیمت به ریال  نرخ دلار در ایران قیمت محصول به دلار 
پوشال معمولی ضعیف 64000 128,440 0.498287137
پوشال معمولی خوب 65500 128,440 0.509965742
پوشال قلمدار درشت 67000 128,440 0.521644347
شبه نگین 80000 128,440 0.622858922
نگین معمولی 80000 128,440 0.622858922
نگین سوپر معمولی و قلم درشت 86000 128,440 0.669573341
نگین سوپر قلم درشت و عالی و اتویی 95000 128,440 0.739644970
زعفران دسته خوب 60000 128,440 0.467144191