قیمت پسته

 

128,440​

نام محصول  قیمت به ریال  نرخ دلار در ایران قیمت محصول به دلار 
اکبری انس 22 372500 32380 11.50401482
پسته اکبری انس 20 390000 32380 12.0444719
اکبری انس 24 371000 32380 11.45768993
اکبری انس 26 1500.000 120.000 12.5
پسته احمد آقایی 28 1000000 8430 7.785736530
احمداقایی دهان بست با همین انس 830000 8/63 6.462161320
فندقی خندان انس تا ۳۰ دانه 970000 128,440 7.552164434
فندقی دهان بسته با همین انس 820000 7420 6.384303955
کله قوچی خندان بر اساس انس و درصد توچین 1060000 6500 8.252880722
پسته کله قوچی انس 22 تا 24 840000 128,440 6.540018685
بادام زرین درشت اعلاء 521000 128,440 16.09017912
کشمش درشت اعلاء 70000 128,440 2.161828289
کشمش تیز آبی کارتن 10 کیلویی 597000 128,440 18.43730698
کشمش آفتابی کارتن 10 کیلویی 534000 128,440 16.49166152