قیمت زعفران

نام محصول  قیمت به ریال  نرخ دلار در ایران قیمت محصول به دلار 
پوشال معمولی ضعیف 3000,000 128,440 0.498287137
پوشال معمولی خوب 3000,000 128,440 0.509965742
پوشال قلمدار درشت 3000,000 128,440 0.521644347
شبه نگین 3000,000 128,440 0.622858922
نگین معمولی 3000,000 128,440 0.622858922
نگین سوپر معمولی و قلم درشت 3000,000 128,440 0.669573341
نگین سوپر قلم درشت و عالی و اتویی 3000,000 128,440 0.739644970
زعفران دسته خوب 3000,000 128,440 0.467144191