قیمت در ایران


قیمت تناژ عسل نیمه تغذیه
عسل گون  کیلویی 80000
عسل چهل گیاه کیلویی80000
عسل کنار درجه یک 145000
عسل کنار درجه دو 130000
عسل سیاهدانه کیلویی 92000
عسل زعفران 92000
عسل عناب کیلویی 92000
عسل زرشک کیلویی 92000
عسل بهارنارنج و مرکبات کیلویی 91000
عسل آویشن کیلویی 91000
عسل قنقال91000
عسل گشنیز کیلویی 91000
عسل اکالیپتوس کیلویی 91000
عسل شوید کیلویی 91000

قیمت عسل های باموم:
عسل کریستال با موم 115000
عسل باموم ظرف مستطیلی یک کیلویی 110000
ژل رویال هر ظرف ده گرمی 200000تومان
گرده گل درجه یک کیلویی250000تومان

قیمت تناژ عسل ها با ساکارز دو به پایین:
عسل گون   کیلویی 110000
عسل چهل گیاه کیلویی110000
عسل سیاهدانه کیلویی 120000
عسل عناب کیلویی 120000
عسل زرشک کیلویی 120000
عسل آویشن کیلویی 120000
عسل بهارنارنج و مرکبات کیلویی 120000
عسل گشنیز کیلویی 120000
عسل اکالیپتوس کیلویی 120000
عسل شوید کیلویی120000
عسل وحشی کیلویی 650000تومان